Επικοινωνία

.

 

κ. Ντινιτσούδη Ωραία

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

email: ontinits[at]econ.auth.gr – (αντικαταστήστε το [at] με @ )
Τηλ: 2310-991370,

Fax: 2310-995250