Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Έρευνας

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / TOPICS IN APPLIED RESEARCH
Κωδικός ΠΑ16
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Χρήστος Εμμανουηλίδης

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία (2013-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής 2 1 6 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
 • Χρήστος Εμμανουηλίδης
 • Ιωάννης Κυρίτσης
Class ID
100026341
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
To μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες: Ενότητα: Frontier estimation & Efficiency Analysis Εκτίμηση Frontiers (production, cost, profit) Σύντομη παρουσίαση εναλλακτικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων. Μέτρηση και εκτίμηση της efficiency (αποτελεσματικότητας) επιχειρηματικών μονάδων Έμφαση στο Data Envelopment Analysis (DEA) – μη-παραμετρική μέθοδος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis – Εκτίμηση Frontiers (production, cost, profit) – Σύντομη παρουσίαση εναλλακτικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων – Μέτρηση και εκτίμηση της efficiency (αποτελεσματικότητας) επιχειρηματικών μονάδων – Έμφαση στο Data Envelopment Analysis (DEA) – μη-παραμετρική μέθοδος Ενότητα 2:Dynamic Programming Εισαγωγή. Βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων του δυναμικού προγραμματισμού. Αρχή βελτιστοποίησης του Bellman. Προσδιοριστικά και στοχαστικά μοντέλα δυναμικού προγραμματισμού. Αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού. Εφαρμογές. Ενότητα 3: Introduction to Discrete Choice Models Εισαγωγή. Γενικές παραδοχές, δεδομένα και στοχαστική χρησιμότητα. Μοντέλα Logit και Probit για δυαδικές επιλογές. Εκτίμηση των μοντέλων. Υπολογισμός οριακών επιδράσεων, ελαστικοτήτων και οικονομικής αξίας χαρακτηριστικών (attributes)των επιλογών. Σημασία των συντελεστών στο μοντέλο Logit. Συμπερασματολογία, έλεγχοι καλής προσαρμογής, πρόβλεψη ατομικής συμπεριφοράς, επιλογή υποδείγματος, πρόβλεψη ζήτησης και ανάλυση πολιτικής. Παραδείγματα στο SPSS με δεδομένα από πειράματα επιλογής.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis: Power Point, χρήση λογισμικού μέσω MS Excel. Ενότητα 3: Powerpoint, χρήση λογισμικού SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 23 (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Ώρες Διδασκαλίας 16 (Ομαδικά)
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis: ομαδικές εργασίες Ενότητα 2: Γραπτή εξέταση Ενότητα 3: Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis – Ray, Subhash (2004) Data Envelopment Analysis, Cambridge University Press, Cambridge Προαιρετικά: Cooper, W.W., L.M. Seiford and Joe Zhu (2004) “Data Envelopment Analysis” in W.W. Cooper, L. M. Seiford, and J. Zhu, eds. Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2004, chapter 1 Kerstens. K. and D. Prior (2006) Productivity and Efficiency Analysis Software http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/codi/docs_efficiency_2005_06/SOFTWARE%20ON%20PRODUCTIVITY%20AND%20EFFICIENCY%20ANALYSIS.pdf Kumbhakar, Subal C, and C.A. Knox Lovell (2000) Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge Zhu, J http://www.deafrontier.com/
Ενότητα 2: Richard Bellman (2010)Dynamic Programming. Princeton University Press Martin L. Puterman (2005) Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. Wiley Series
Ενότητα 3: Train, K. (2009).Discrete Choice Methods with Simulation (2nd Edition). Cambridge University Press. Available at http://elsa.berkeley.edu/books/choice2.html Greene, W. Η. (2011). Econometric Analysis. 7th Edition, Prentice Hall. Chapters 17-18 (Models for Discrete Choice).