1.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομία, με τέσσερις κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Logistics, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.