3.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν και η προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία διατίθενται δωρεάν από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.