Καλώς ήλθατε!

…στo Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.


″Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
φιλοδοξεί να δημιουργήσει επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να διαμορφώσει νέους ερευνητές που θα διακρίνονται στον τομέα
που έχουν επιλέξει.″

(από τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΠΜΣ)