Καλώς ήλθατε!

Ο Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε «Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά».

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους απόφοιτους σχολών με συναφές αντικείμενο για σταδιοδρομία, μεταξύ άλλων, στην Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Παραγωγικών Μονάδων  και Οργανισμών με διεθνή και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων και μέχρι της συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού θέσεων, πτυχιούχοι διαφόρων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συντονιστής της Κατεύθυνσης είναι ο επίκ. καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ. Χρήστος Εμμανουηλίδης.