Χρήστος Ζηκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Ο Χρήστος Ζηκόπουλος είναι λέκτορας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων» και Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Αντίστροφη Εφοδιαστική», όλα από το Α.Π.Θ. Έχει συνεργαστεί, ως εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα βιομηχανικής διοίκησης, με βιομηχανικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και ως επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και στο τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά όπως τα εξής: European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, International Journal of Production Research, IIE Transactions και OR Spectrum.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται σε περιοχές όπως η Διαχείριση Αποθεμάτων, η Αντίστροφη Εφοδιαστική και ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας.