Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Διδακτορικό Δίπλωμα


[ English ]

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
Διοίκηση
Logistics
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφορική
και Διοίκηση

(διατμηματικό)
Διδακτορικό Δίπλωμα